NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh winsock'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistik for multicast-afsendelsesposter
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter et OSPF-protokolfilter.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/winsock.htm

0.062

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Replace function with special character support!

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /