netsh ipsec dynamic delete rule - Windows 10, 8.1, Seven - irányító


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » delete » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic delete rule ? Szintaxis: rule [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) [ srcport = ] [ dstport = ] [ mirrored = ] (yes | no) [ conntype = ] (lan | dialup | all) [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ tunneldstaddress = ] (ip | dns) ] Szabály törlése a biztonsági házirendek adatbázisából. Paraméterek: Címke Érték srcaddr -A forrás IP-címe (ipv4 vagy ipv6), címtartománya, DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. dstaddr -A cél IP-címe (ipv4 vagy ipv6), címtartománya, DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. protocol -Értéke lehet ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW vagy egy egész szám. srcport -Forrásport. A 0 tetszoleges portot jelent. dstport -Célport. A 0 tetszoleges portot jelent. mirrored -A 'Yes' érték két szurot hoz létre, mindkét irányban egyet. conntype -A kapcsolat típusa lehet lan, dialup vagy 'all'. srcmask -A forráscím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. dstmask -A célcím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. tunneldstaddress -Az alagút céljának IP-címe vagy DNS-neve. Megjegyzések: 1. Az aktuális számítógép címének megadásához állítsa be a következot: set srcaddr/dstaddr=me Az összes számítógép címének megadásához állítsa be a következot: srcaddr/dstaddr=any 2. A kiszolgáló típusa lehet WINS, DNS, DHCP vagy GATEWAY 3. Ha címtartomány van megadva, a végpontoknak meghatározott címeknek (nem listáknak vagy alhálózatoknak) és azonos típusúaknak (mindketto v4 vagy mindketto v6) kell lenniük. Példák: delete rule srca=192.168.145.110 dsta=192.168.145.215 tunneldsta=192.168.145.1 proto=tcp srcport=80 dstport=80 mirror=no conntype=lan

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / DELETE / RULE

netsh ipsec dynamic delete rule - Windows Seven - irányító Egy szabály és a kapcsolódó szurok törlése a biztonsági házirendek / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, delete, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show teredo
A Teredo állapotát mutatja.
netsh ras show portstatus
A RAS-portok aktuális állapotának megjelenítése.
netsh interface ipv6 set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh ras ip show preferredadapter
Megjeleníti az Útválasztás és távelérés szolgáltatás elsodleges
netsh interface ipv6 6to4 show relay
6to4 továbbítási adatok megjelenítése.
netsh ras diagnostics set securityeventlog
A biztonsági események naplózásának engedélyezése vagy letiltása. A biztonsági eseményeket az Eseménynaplóban tekintheti meg.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Egy szabály és a kapcsolódó szurok törlése a biztonsági házirendek / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/delete/rule.htm
0.233
21219

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Can I create a password reset disk for Windows 7?

 /

The alternative short notes Sticky Notes excluding Microsoft Store Windows 10!

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Print what you see in Explorer Views!

 /

Help on Windows 10 I can not change the file time stamp, why?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Show Message Box if move files to recycle bin!

 /

What is a function?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Wie kann ich die Gemeinschaftsgebäude meiner City Ville Stadt nach dem Bau ohne Nachbarn abschliessen?

 /