NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » defaultrule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set defaultrule ? Szintaxis: defaultrule [ policy = ] [ [ qmpfs = ] (yes | no) ] [ [ activate = ] (yes | no) ] [ [ qmsecmethods = ] (1. egyeztetés 2. egyeztetés... n. egyeztetés) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Az adott házirend alapértelmezett válaszszabályának módosítása.\n Ez a szabály figyelmen kívül lesz hagyva a Windows Vista rendszerben és a Windows késobbi verzióiban.\n \n\nParaméterek: Címke Érték policy -Azon házirend neve, amelynek válaszszabályát módosítani kívánja. qmpfs -A gyors mód sérülés utáni titkosságvédelmének beállítása. activate -A házirendben lévo szabály aktiválása, ha a 'yes' érték van megadva. qmsecmethods -IPsec-ajánlat az alábbi formátumok egyikében: ESP[KonfAlg,HitAlg]:k/s AH[KivAlg]:k/s AH[KivAlg]+ESP[KonfAlg,HitAlg]:k/s ahol a KonfAlg értéke DES, 3DES vagy None. ahol az HitAlg értéke MD5, SHA1 vagy None. ahol a KivAlg értéke MD5 vagy SHA1. ahol k az élettartam kilobájtban. ahol s az élettartam másodpercben. kerberos -A 'yes' megadásakor Kerberos-hitelesítés alkalmazása. psk -Adott elomegosztott kulcsú hitelesítés alkalmazása. rootca -Adott fotanúsítvány használatával történo hitelesítés, a certmap:Yes megadása esetén tanúsítvány-hozzárendelési kísérlet, az excludecaname:Yes megadása esetén a hitelesítésszolgáltató nevének kizárása. Megjegyzések: 1. A tanúsítvány, a hozzárendelés és a hitelesítésszolgáltató névbeállításait idézojelbe kell tenni; a beágyazott idézojeleket a \' karakterrel kell helyettesíteni. 2. A tanúsítvány-hozzárendelés csak a tartomány tagjaira érvényes. 3. Több tanúsítványt a rootca paraméter többszöri használatával biztosíthat. 4. A hitelesítési módszerek felajánlásának sorrendjét a parancsbeli sorrend határozza meg. 5. Ha nincs megadva hitelesítési módszer, a dinamikus alapértelmezések lesznek használva. 6. A DES és az MD5 titkosítási algoritmus használata nem javasolt. Ezek csak a visszamenoleges kompatibilitás érdekében lettek megtartva. . Példák: set defaultrule Szabály1 activate=y qmsec="AH[MD5]+ESP[3DES,MD5]:100000k/2000s"

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / DEFAULTRULE

netsh ipsec static set defaultrule - Windows Seven - irányító Házirend alapértelmezett válaszszabályának módosítása. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, defaultrule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock remove
Eltávolít egy Winsock LSP szolgáltatót a rendszerrol.
netsh interface tcp show heuristics
Heurisztika TCP-paramétereinek megjelenítése.
netsh wfp dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh interface portproxy set v4tov6
Az IPv4-csomagok figyelését és az IPv6-proxykapcsolatot meghatározó
netsh set machine
Az aktuális számítógép beállítása a muködéshez.
netsh interface ipv6 show privacy
Az adatvédelmi konfiguráció paramétereinek megjelenítése.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/defaultrule.htm
0.061

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Translate text from clipboard!

 /

Wie kann ich die eigene Unterschrift als Bild-Datei speichern?

 /

What is a pixel?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Für jede Explorer Ansicht einen eigenen Verzeichnisbaum in Q-Dir?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /