NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » add » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall add portopening ? add portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ name = ] név [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] címek [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] név ] Tűzfalport-konfiguráció hozzáadása. Paraméterek: protocol - A port protokollja. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Minden protokoll. port - A port száma. name - A port neve. mode - A port üzemmódja (nem kötelező). ENABLE - Átengedés a tűzfalon (alapértelmezés). DISABLE - Nem engedhető át a tűzfalon. scope - A port hatóköre (nem kötelező). ALL - A teljes forgalom átengedése a tűzfalon (alapértelmezés). SUBNET - Csak a helyi hálózati (alhálózati) átengedése a tűzfalon. CUSTOM - Csak a megadott forgalom átengedése a tűzfalon. addresses - Egyéni tartományba eső címek (nem kötelező). profile - Konfigurációs profil (nem kötelező). CURRENT - Aktuális profil (alapértelmezés). DOMAIN - Tartományi profil. STANDARD - Szokásos profil. ALL - Minden profil. interface - A kártya neve (nem kötelező). Megjegyzések: A "profile" és az "interface" paraméter nem adható meg együtt. A "scope" és az "interface" paraméter nem adható meg együtt. Az "addresses" paraméter megadásához a "scope" paramétert "CUSTOM" értékre kell állítani. Példák: add portopening TCP 80 Webes_port add portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL add portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet add portopening protocol = TCP port = 80 name = Webes_port add portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL add portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / ADD / PORTOPENING

netsh firewall add portopening - Windows 2000/XP - irányító Tűzfalport-konfiguráció hozzáadása. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, add, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set flags
A megadott kapcsolat RIP-hez kapcsolódó jelzőinek beállítása.
netsh p2p pnrp dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh diag ping wins
Az egyes adapterek elsődleges és másodlagos WINS-kiszolgálójának pingelése.
netsh routing ip igmp uninstall
A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.
netsh interface portproxy
Váltás a következő környezetre: `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx netbios'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tűzfalport-konfiguráció hozzáadása. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/firewall/add/portopening.htm
0.374
17144

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

Doppelklicken auf eine freie Stelle, eine Ebene nach oben navigieren!

 /

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

 /

How long does it take to install Windows 10 (download)?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Size in Giga, Mega, Kilo and Bytes directorys and files!

 /

Read / display the Windows license key via command line no hack!

 /

Mouse balls for the mouse pointer on Windows 11, 10, ... Desktop or MS Server OS!

 /

Difference delete, delete plus, overwrite X times?

 /

Zurück zu Windows 10 von Windows 11?

 /

Schneewittchen Windows Desktop Uhr!

 /