NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » add » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall add portopening ? add portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ name = ] név [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] címek [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] név ] Tűzfalport-konfiguráció hozzáadása. Paraméterek: protocol - A port protokollja. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Minden protokoll. port - A port száma. name - A port neve. mode - A port üzemmódja (nem kötelező). ENABLE - Átengedés a tűzfalon (alapértelmezés). DISABLE - Nem engedhető át a tűzfalon. scope - A port hatóköre (nem kötelező). ALL - A teljes forgalom átengedése a tűzfalon (alapértelmezés). SUBNET - Csak a helyi hálózati (alhálózati) átengedése a tűzfalon. CUSTOM - Csak a megadott forgalom átengedése a tűzfalon. addresses - Egyéni tartományba eső címek (nem kötelező). profile - Konfigurációs profil (nem kötelező). CURRENT - Aktuális profil (alapértelmezés). DOMAIN - Tartományi profil. STANDARD - Szokásos profil. ALL - Minden profil. interface - A kártya neve (nem kötelező). Megjegyzések: A "profile" és az "interface" paraméter nem adható meg együtt. A "scope" és az "interface" paraméter nem adható meg együtt. Az "addresses" paraméter megadásához a "scope" paramétert "CUSTOM" értékre kell állítani. Példák: add portopening TCP 80 Webes_port add portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL add portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet add portopening protocol = TCP port = 80 name = Webes_port add portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL add portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / ADD / PORTOPENING

netsh firewall add portopening - Windows 2000/XP - irányító Tűzfalport-konfiguráció hozzáadása. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, add, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip set flags
A megadott kapcsolat RIP-hez kapcsolódó jelzőinek beállítása.
netsh p2p pnrp dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh diag ping wins
Az egyes adapterek elsődleges és másodlagos WINS-kiszolgálójának pingelése.
netsh routing ip igmp uninstall
A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.
netsh interface portproxy
Váltás a következő környezetre: `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx netbios'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tűzfalport-konfiguráció hozzáadása. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/firewall/add/portopening.htm
0.249
17144

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Alternative zu RegDeleteTree!

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Kann DesktopOK die Bildschirmauflösung beider Bildschirme in der Überschrift verwenden?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

What does *.* Mean?

 /

Portabler Einsatz vom Pixel Tester + Windows 10 Probleme!

 /

Unterschied _ttof, atof, _atof_l, _wtof, _wtof_l in C++ und C?

 /

Replace function with special character support!

 /

Replace function with special character support!

 /

Den Windows-8/8.1 Explorer auf klassisch umstellen, oder den Windows-XP Explorer.exe unter Win-8 verwenden?

 /