netsh interface ip show tcpstats - Windows 2000/XP - irányító


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpstats ? Használat: show tcpstats [[rr=]egész szám] Paraméterek: Címke Érték rr - Frissítés másodpercekben a TCP-statisztikához. Megjegyzés: TCP-kapcsolati statisztikát jelenít meg. Példák: show tcpstats show tcpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPSTATS

netsh interface ip show tcpstats - Windows 2000/XP - irányító TCP-statisztika megjelenítése. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag gui
A webes felhasználói felület megjelenítése.
netsh routing ip igmp help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh interface ipv6 show dns
A DNS-kiszolgálók címének megjelenítése.
netsh routing ipx
Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx'.
netsh ras appletalk show config
A jelenlegi távelérési AppleTalk-konfiguráció megjelenítése.
netsh firewall show opmode
A tűzfal működési beállításainak megjelenítése.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

TCP-statisztika megjelenítése. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpstats.htm
0.14
16510

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

Recht praktisch der schnelle Benchmark Schnell-Test der SSD oder HD!

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Date-Name zu Datei-Zeit in NewFileTime!

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Standard Drucker festlegen in Windows-7?

 /

Ist es möglich aus dem Win-7 Explorer die häufig verwendeten Ordner zu entfernen?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /