NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? A következő parancsok nem érhetők el: A környezetben lévő parancsok: show activeservers - A távelérési kiszolgálók hirdetményeinek figyelése. show authmode - A hitelesítési mód megjelenítése. show authtype - A jelenleg engedélyezett hitelesítési típusok megjelenítése. show client - A számítógéphez kapcsolódó távelérési ügyfelek megjelenítése. show link - A PPP-egyeztetett kapcsolattulajdonságok megjelenítése show multilink - PPP-egyeztetett többszörös kapcsolattípusok megjelenítése show registeredserver - Megjeleníti, hogy a számítógép regisztrált távelérési kiszolgáló-e a megadott tartomány Active Directoryjában. show tracing - Az összetevők bővített nyomkövetési állapotának megjelenítése. show user - Felhasználók távelérési tulajdonságainak megjelenítése.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - irányító Információ megjelenítése. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Statikus szolgáltatás frissítése a statikus szolgáltatások listájában.
netsh routing ip add scope
Csoportos küldési hatókör felvétele.
netsh interface ipv6 add
Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
netsh routing ip rip show flags
A megadott kapcsolatoknál beállított RIP-jelzők megjelenítése.
netsh p2p pnrp peer add registration
Egy társ nevének a regisztrálása.
netsh diag show client
Az összes hálózati ügyfél megjelenítése.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.093

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Ein kleines Helferlein habe ich jedoch noch nicht gefunden, so etwas wie "minimize to tray"?

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Über den Windows 8.1 / 10 Task-Manager, öffnen der Programmpfade bei laufenden Programmen!

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /