NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? INTERFACE objektum: RIP-kapcsolatok konfigurálásához és figyeléséhez. Parancsszintaktika: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] ahol: ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In) admstate - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva) updmode - STANDARD, NONE vagy AUTOSTATIC frissítési mód updint - frissítési időköz másodpercben mult - útvonalidőköz többszörözője

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - irányító Összeköttetés protokollkonfigurációjának módosítása. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Csoportos küldési továbbítási bejegyzések megjelenítése
netsh ras add multilink
Felvétel a PPP-egyeztetett többszörös kapcsolattípusok listájára
netsh firewall set service
Tűzfalszolgáltatások beállításainak megadása.
netsh routing ip ospf delete neighbor
A megadott OSPF-szomszéd törlése.
netsh lan dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh routing ipx sap show
A konfigurációs adatok megjelenítése.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.124

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company excluding Admin rights?

 /

Internet Explorer 10 oder 11 als Standardbrowser in Windows-8 und 8.1 (definieren, einsetzen)?

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows-7/8.1/10 Taskleiste?

 /

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Striking in neon color with date and time!

 /