NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show interface ? INTERFACE objektum: SAP-kapcsolatok konfigurálásához és figyeléséhez. Parancsszintaktika: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult] ahol: ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In) admstate - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva) updmode - STANDARD, NONE vagy AUTOSTATIC frissítési mód updint - frissítési időköz másodpercben mult - útvonalidőköz többszörözője

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx sap show interface - Windows 2000/XP - irányító Összeköttetés protokollkonfigurációjának megjelenítése. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
netsh routing ip routerdiscovery set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh ras aaaa add authserver
RADIUS hitelesítési kiszolgáló felvétele.
netsh exec
Parancsfájl futtatása.
netsh routing ip nat set
Konfigurációs adatok beállítása.
netsh interface portproxy show
Információ megjelenítése.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show/interface.htm
0.046

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /