NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Bruk: show adapter [[id=]heltall] Parametere: Kode Verdi id - IDen til kortet med konfigurasjonen du vil vise. Kommentarer: Viser informasjon om kort som hører til broen. Eksempler: show adapter Viser alle kortene (med IDer) som er med i broen, og innstillinger og flagg for disse.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - kommando Viser kortene konfigurert som en enkel bro. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
netsh diag connect
Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.14

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 8  und 10 zu öffnen, bzw. starten!

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Select directory from List View enable, turn off?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /