NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Bruk: show adapter [[id=]heltall] Parametere: Kode Verdi id - IDen til kortet med konfigurasjonen du vil vise. Kommentarer: Viser informasjon om kort som hører til broen. Eksempler: show adapter Viser alle kortene (med IDer) som er med i broen, og innstillinger og flagg for disse.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - kommando Viser kortene konfigurert som en enkel bro. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
netsh diag connect
Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.155

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Die Ordnergrösse / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Habe W7 über Vista installiert, mein Outlook mit allen Kontaktdaten ist weg!

 /

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Vibrations Muster am Handy ändern!

 /