NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Bruk: show adapter [[id=]heltall] Parametere: Kode Verdi id - IDen til kortet med konfigurasjonen du vil vise. Kommentarer: Viser informasjon om kort som hører til broen. Eksempler: show adapter Viser alle kortene (med IDer) som er med i broen, og innstillinger og flagg for disse.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - kommando Viser kortene konfigurert som en enkel bro. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
netsh diag connect
Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.078

How to change administrator in windows 10?

 /

Alle installierten Geräte sehen (Scanner, Drucker)?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Programm Starter bei Portablen und Installations Programmen?

 /

Wie kann ich Windows-10 richtig Ausschalten?

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Download Windows NET-Framework!

 /