NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Bruk: show modem Parametere: /v -- detaljert modus, vise alle felter. /p -- egenskapsmodus, bare vise felter med verdier. Modemindeksnummer. Modemnavn. Del av modemnavn. Eksempler: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - kommando Viser alle modemer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh interface ipv6 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging.
netsh ras aaaa delete
Fjerner elementer fra en tabell.
netsh firewall
Endrer til konteksten "netsh firewall".
netsh routing ip nat set global
Angir globale NAT-parametere.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm

0.062

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

How can i preview images in Q-Dir Explorer View?

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10?

 /

In Windows-8 / 8.1 den Programm Ordner finden und öffnen (Speicherort, Datei, Pfad)!

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Wie kann ich Fotos mit Whatsapp verschicken?

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /