NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Bruk: show modem Parametere: /v -- detaljert modus, vise alle felter. /p -- egenskapsmodus, bare vise felter med verdier. Modemindeksnummer. Modemnavn. Del av modemnavn. Eksempler: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - kommando Viser alle modemer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh interface ipv6 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging.
netsh ras aaaa delete
Fjerner elementer fra en tabell.
netsh firewall
Endrer til konteksten "netsh firewall".
netsh routing ip nat set global
Angir globale NAT-parametere.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm
0.046

Disable no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

Tastenkürzel zum Einfügen einer Unterschrift in WordPad!

 /

What is a documents folder?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /