NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Bruk: show modem Parametere: /v -- detaljert modus, vise alle felter. /p -- egenskapsmodus, bare vise felter med verdier. Modemindeksnummer. Modemnavn. Del av modemnavn. Eksempler: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - kommando Viser alle modemer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh interface ipv6 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging.
netsh ras aaaa delete
Fjerner elementer fra en tabell.
netsh firewall
Endrer til konteksten "netsh firewall".
netsh routing ip nat set global
Angir globale NAT-parametere.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm
0.046

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Windows Programme, oder Prozesse mit ProcessKO neu starten!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Wann kann man Windows-9 downloaden und testen, wann gibt es die erste Version auf Deutsch?

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Trim string in cpp?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /