NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Bruk: show modem Parametere: /v -- detaljert modus, vise alle felter. /p -- egenskapsmodus, bare vise felter med verdier. Modemindeksnummer. Modemnavn. Del av modemnavn. Eksempler: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - kommando Viser alle modemer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh interface ipv6 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging.
netsh ras aaaa delete
Fjerner elementer fra en tabell.
netsh firewall
Endrer til konteksten "netsh firewall".
netsh routing ip nat set global
Angir globale NAT-parametere.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm

0.093

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Ich habe gesehen, dass es einen Download gibt für windows xp boot.ini repair.

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /