NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til brannmurkonfigurasjon. delete - Sletter brannmurkonfigurasjon. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. set - Angir brannmurkonfigurasjon. show - Viser branmurkonfigurasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh firewall". / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p group show acl
Viser ACL-informasjon.
netsh winsock dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip delete boundary
Sletter en grenselinje for multicast-omr?de fra et grensesnitt.
netsh interface ipv6 install
Installerer IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Viser informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh firewall". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall.htm
0.156
14082

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

 /

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10/11?

 /

Clear the temporary Windows 10/11 directory!

 /

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Remove the performance index reader from Windows 10 and 11!

 /

What is a password?

 /

Kann ich Sprachen in Windows 8.1 hinzufügen, ändern, installieren?

 /

So erstellen Sie einen diagonalen Text in Word!

 /

Change PC name Windows 10/11!

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

There are several instances with different directories possible!

 /