NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til brannmurkonfigurasjon. delete - Sletter brannmurkonfigurasjon. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. set - Angir brannmurkonfigurasjon. show - Viser branmurkonfigurasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / FIREWALL

netsh firewall - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh firewall". / Windows 2000/XP
netsh, firewall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p group show acl
Viser ACL-informasjon.
netsh winsock dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip delete boundary
Sletter en grenselinje for multicast-omr?de fra et grensesnitt.
netsh interface ipv6 install
Installerer IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Viser informasjon.





Windows-10


Windows-10





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?





HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall.htm
0.062

Unter Windows 10 visuelle Effekte auf beste Leistung ändern?

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Disable no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Kann ich mein Win-XP auf Windows 7 aktualisieren, bzw. updaten?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /