NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set allowedprogram ? set allowedprogram [ program = ] bane [ name = ] navn [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] adresser [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer. Parametere: program - programbane og -filnavn. name - programnavn (valgfritt). mode - programmodus (valgfritt). ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard). DISABLE - Ikke tillat gjennom brannmur. scope - programområde (valgfritt). ALL - Tillat all trafikk gjennom brannmur (standard). SUBNET - Bare tillat lokal delnettverkstrafikk gjennom brannmur. CUSTOM - Bare tillat angitt trafikk gjennom brannmur. addresses - Egendefinerte områdeadresser (valgfritt). profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt). CURRENT - Gjeldende profil (standard). DOMAIN - Domeneprofil. STANDARD - Standardprofil. ALL - Alle profiler. Merknader: Område må være CUSTOM for å angi adresser. Eksempler: set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg ENABLE set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg DISABLE set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = ENABLE set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = DISABLE set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall set allowedprogram - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set global
Oppdaterer global IPX-konfigurasjon.
netsh routing ip add persistentroute
Legger til en fast statisk rute.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Viser 6-til-4-relay-informasjon.
netsh routing ip rip set global
Angir globale RIP-parametere.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show
Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall/set/allowedprogram.htm
0.062

Wie kann man auf Windows 8/8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Is portable use of DesktopOK possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /