NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » service

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set service ? set service [ type = ] FILEANDPRINT|REMOTEADMIN|REMOTEDESKTOP|UPNP|ALL [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] adresser [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur. Parametere: type - tjenestetype. FILEANDPRINT - Fil- og skriverdeling. REMOTEADMIN - Ekstern administrasjon. REMOTEDESKTOP - Fjernhjelp og Eksternt skrivebord. UPNP - UPnP-rammeverk. ALL - Alle typer. mode - tjenestemodus (valgfritt). ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard). DISABLE - Ikke tillat gjennom brannmur. scope - tjenesteområde (valgfritt). ALL - Tillat all trafikk gjennom brannmur (standard). SUBNET - Bare tillat lokal delnettverkstrafikk gjennom brannmur. CUSTOM - Bare tillat angitt trafikk gjennom brannmur. addresses - Egendefinerte områdeadresser (valgfritt). profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt). CURRENT - GJeldende profil. DOMAIN - Domeneprofil. STANDARD - Standardprofil. ALL - Alle profiler. Merknader: Område ignoreres hvis modusen er DISABLE. Område må være CUSTOM for å angi adresser. Eksempler: set service FILEANDPRINT set service REMOTEADMIN ENABLE SUBNET set service REMOTEDESKTOP ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set service type = FILEANDPRINT set service type = REMOTEADMIN mode = ENABLE scope = SUBNET set service type = REMOTEDESKTOP mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / SERVICE

netsh firewall set service - Windows 2000/XP - kommando Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, service, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set icmpsetting
Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add range
Legger til et intervall for angitt omr?de-ID.
netsh interface show interface
Viser grensesnitt.
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras show multilink
Viser flerkoblingstypene som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6".

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/firewall/set/service.htm
0.061

Einfach versenden der PDF Datei direkt an Email-Empfänger!

 /

What is a plotter?

 /

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Belegter Arbeitsspeicher Windows (kein Belag gefunden)?

 /