netsh interface add interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Bruk: add interface [name=] [[type=]full] Parametere: Tag Value name - Navnet på grensesnittet som skal legges til. type - En av følgende verdier: full: Oppretter et grensesnitt for behovsbetinget oppringing. Kommentar: Legger et grensesnitt til ruteren. For fulle grensesnitt må det allerede finnes et telefonlisteoppføring med det samme navnet på systemet. Eksempler: add interface name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing type"=full Kommandoen legger et grensesnitt for behovsbetinget oppringing til ruteren.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - kommando Legger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp".
netsh bridge set adapter
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.202
15444

Was ist eine Ausschlussliste?

 /

Bildvergleichsergebnisse aus der Ergebnisliste exportieren nach HTML, XLS, CSV, ..!

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

How can i Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Gruppierung und Möglichkeiten im Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Can I uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /