NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Bruk: add interface [name=] [[type=]full] Parametere: Tag Value name - Navnet på grensesnittet som skal legges til. type - En av følgende verdier: full: Oppretter et grensesnitt for behovsbetinget oppringing. Kommentar: Legger et grensesnitt til ruteren. For fulle grensesnitt må det allerede finnes et telefonlisteoppføring med det samme navnet på systemet. Eksempler: add interface name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing type"=full Kommandoen legger et grensesnitt for behovsbetinget oppringing til ruteren.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - kommando Legger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp".
netsh bridge set adapter
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.171
15444

Unterstützt mein Grafikkarte das neue DirectX 12 unter Windows 10?

 /

Open JAR files in Windows, but how?

 /

Mark pictures correctly with the keyboard + mouse in File Explorer!

 /

What is digital infrastructure?

 /

Die verwendeten Dateien und Ordner im Startmenü von Windows 11?

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Was macht der Smart Screen unter Windows, wofür, warum?

 /

Check Windows 11 Bluetooth connection and adapter!

 /

Wie kann ich die Windows 7, 8.1, 10, ... Partition verkleinern/vergrössern?

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Can I open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /