netsh interface add interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Bruk: add interface [name=] [[type=]full] Parametere: Tag Value name - Navnet på grensesnittet som skal legges til. type - En av følgende verdier: full: Oppretter et grensesnitt for behovsbetinget oppringing. Kommentar: Legger et grensesnitt til ruteren. For fulle grensesnitt må det allerede finnes et telefonlisteoppføring med det samme navnet på systemet. Eksempler: add interface name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing type"=full Kommandoen legger et grensesnitt for behovsbetinget oppringing til ruteren.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - kommando Legger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp".
netsh bridge set adapter
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger et grensesnitt til ruteren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.202
15444

What is it Printer queue?

 /

Organize the desktop icons under Windows 10!

 /

Kann ich Laufwerksnamen / Datenträgerbezeichnung in Windows 10 ändern, aber wie?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Windows-10 deaktivieren der automatischen Verbindungen zu WiFi (Wireless, WLAN)?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Das Explorer Spaltenchaos - Eine unendliche Geschichte?

 /

What is a Windows document?

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /