NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / INTERFACE / DUMP

netsh interface dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser registrerte nodenavn.
netsh diag show news
Viser navn og portnummer for nyhetsserveren.
netsh routing ip nat delete h323
Deaktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ipx rip add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/dump.htm
0.061

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /

In Windows-10 den Bildschirmschoner ändern, aktivieren, oder deaktivieren, aber wie?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (10, 8.1, 7)?

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Zusatzleiste in die Windows 7 Taskleiste hinzufügen?

 /

Was ist virtueller Arbeitsspeicher!

 /