NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / INTERFACE / DUMP

netsh interface dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser registrerte nodenavn.
netsh diag show news
Viser navn og portnummer for nyhetsserveren.
netsh routing ip nat delete h323
Deaktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ipx rip add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/dump.htm
0.124

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

Auto-Power-Optionen der Energy-Plan Switcher für Windows!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /