NETSH - Windows XP/2000

netsh interface dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / INTERFACE / DUMP

netsh interface dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser registrerte nodenavn.
netsh diag show news
Viser navn og portnummer for nyhetsserveren.
netsh routing ip nat delete h323
Deaktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ipx rip add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/dump.htm
0.14
13523

Search data, sort by date and delete at MS Windows restart!

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Wie verschiebe ich Apps auf einen neuen virtuellen Desktop unter Windows 11/10?

 /

Power options changes in Windows 11/10!

 /

What is bloatware?

 /

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /

What is a proxy?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Difference between the functions 'C', 'AC' and 'CE' on the Windows computer?

 /