NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.14
15094

Uninstall applications on Windows 11!

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

Was sind Windows Services?

 /

Windows 10/11 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Does Windows 10 Version 2004 require a new installation?

 /

Auto hide and showing the Windows 11, 10, ... desktop icons with a timer!

 /

What are energy options?

 /

Internet Explorer 11 input bar missing (search field, menu)!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Create a new scan profile in order not to repeat settings!

 /