netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.203
15094

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

How to scans all protected system files (command-line)?

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Quick, can I! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Can I show Program Name on Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Wie erkenne ich bei Win-7 ob ich Windows x32/x86 oder x64 Edition habe?

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /