NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show address ? Bruk: show address [[name=]streng] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på et bestemt grensesnitt. Kommentarer: Viser IP-adressekonfigurasjonen for et eller flere grensesnitt. Informasjonen som vises for denne kommandoen inneholder: Felt Beskrivelse ---- ----------- DHCP aktivert Viser om adressen kommer fra statisk konfigurasjon eller DHCP-konfigurasjon. IP-adresse Viser IP-adressen som er konfigurert for et grensesnitt. Nettverksmaske Viser nettverksmasken som er tilknyttet med IP-adressen. Standard gateway Viser IP-adressen til en standard gateway for grensesnittet. Gatewaymetrikk Viser metrikken for standard gatway som vist ovenfor. Gjelder bare hvis det er konfigurert flere gatewayer. Grensesnittmetrikk Viser metrikken for et grensesnitt. Gjelder bare hvis flere grensesnitt er konfigurert. Eksempler: show address "Lokal tilkobling"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / ADDRESS

netsh interface ip show address - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-adressekonfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show ifbinding
Viser IP-adressebinding for RIP-grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag show dns
Viser DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip nat add interface
Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Angir konfigurasjonsinformasjon.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/address.htm
0.046

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Eine Altarnative Scann Software ist WinScan2PDF!

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /