NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Bruk: show tcpconn [[index=] LokalIPAdresse LokalPort EksternIPAdresse EksternPort ] [[rr=] OppdateringsFrekvens ] Parametere: Merke Verdi index - Må inkludere IP-adresser og portnumre for både lokale og eksterne endepunkter for en TCP-tilkobling. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder for TCP-tilkoblings- informasjon Kommentarer: Viser informasjon om TCP-tilkoblingsstatus Eksempler: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - kommando Viser TCP-tilkoblinger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set adapter
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Angir multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm

0.061

Google-Suche in der I-Net Such-Funktion?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Primzahl?

 /

Q-Dir new and old Tree-View?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /

Fehlermeldung: Sie verfügen evtl. nicht über genügend Rechte!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /