NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Bruk: show tcpconn [[index=] LokalIPAdresse LokalPort EksternIPAdresse EksternPort ] [[rr=] OppdateringsFrekvens ] Parametere: Merke Verdi index - Må inkludere IP-adresser og portnumre for både lokale og eksterne endepunkter for en TCP-tilkobling. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder for TCP-tilkoblings- informasjon Kommentarer: Viser informasjon om TCP-tilkoblingsstatus Eksempler: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - kommando Viser TCP-tilkoblinger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set adapter
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Angir multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm

0.046

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Wo ist der Windows Explorer bei Vista?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Wie kann man ein Systemabbild unter Windows 10 erstellen (Systemsicherheit)?

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7?

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, how to?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

How to close the open Store Apps in Windows-8 Metro from the Switch List?

 /