NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Bruk: show tcpconn [[index=] LokalIPAdresse LokalPort EksternIPAdresse EksternPort ] [[rr=] OppdateringsFrekvens ] Parametere: Merke Verdi index - Må inkludere IP-adresser og portnumre for både lokale og eksterne endepunkter for en TCP-tilkobling. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder for TCP-tilkoblings- informasjon Kommentarer: Viser informasjon om TCP-tilkoblingsstatus Eksempler: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - kommando Viser TCP-tilkoblinger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set adapter
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Angir multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm
0.061

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

User Requests?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /