NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpconn

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpconn ? Bruk: show tcpconn [[index=] LokalIPAdresse LokalPort EksternIPAdresse EksternPort ] [[rr=] OppdateringsFrekvens ] Parametere: Merke Verdi index - Må inkludere IP-adresser og portnumre for både lokale og eksterne endepunkter for en TCP-tilkobling. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder for TCP-tilkoblings- informasjon Kommentarer: Viser informasjon om TCP-tilkoblingsstatus Eksempler: show tcpconn show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPCONN

netsh interface ip show tcpconn - Windows 2000/XP - kommando Viser TCP-tilkoblinger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpconn, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set adapter
Endrer brokonfigurasjon for et angitt kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 set address
Endrer adresseinformasjon for IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicastgrenselinjer
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til godkjenning.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Angir multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpconn.htm

0.093

Is there in Windows 10 a Memory Diagnostics Tool for RAM (memory)? 

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

How to change the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

 /

Warum ist kein Terminplaner integriert?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /