NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: 6to4 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IPv6. isatap - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap". renew - Starter IPv6-grensesnitt på nytt. reset - Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Avinstallerer IPv6. Følgende underkontekster er tilgjengelige: 6to4 isatap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6

netsh interface ipv6 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".
netsh interface ipv6 6to4 set relay
Angir 6-til-4-relay-informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6.htm
0.14
15610

Use Menu Bar in File Explorer on all Windows OS!

 /

Automatic update of the directory printout under Windows!

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 10 brennen?

 /

Surface Go or Pro?

 /

Help, is it not snowing on my desktop in summer?

 /

Security at a glance Desktop Shortcut!

 /

Watch video files directly in the Quad Explorer even under Windows 10!

 /

Desktopverknüpfung für Excel, Outlook, Word 2013 auf dem Windows-8.1/10 Desktop?

 /

Hide system mouse pointer on MS Desktop and Server!

 /

Can I turn off the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /