NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Endrer til konteksten "netsh interface".
netsh routing ip ospf set virtif
Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-rutetabell.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsomr?det
netsh interface ipv6 add route
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.125

Windows 7 ohne Aktivierung?

 /

Wie finde ich heraus, ob ich Windows 8.1, 10  oder 8.0 Version hab?

 /

Alles am Windows Desktop ist verschoben, was kann ich machen!?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

How to disable hibernate in windows 7?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /