netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Endrer til konteksten "netsh interface".
netsh routing ip ospf set virtif
Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-rutetabell.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsomr?det
netsh interface ipv6 add route
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.171
16697

Windows files can't customize the last access time hour and minutes?

 /

Starten von PowerShell unter Windows 10 als Administrator!

 /

Can I customize the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Was ist Rahnsoftware, bzw. Ransomware?

 /

Kann mein MS-Surface mit Windows 10 durch den Regen beschädigt werden!

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

Full switch off for grouping in Explorer list views!

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Wo ist der Unterschied herunterfahren und Neustart Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /