NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: add 6over4tunnel - Oppretter et 6-over-4-grensesnitt. add address - Legger til en IPv6-adresse for et grensesnitt. add dns - Legger til en statisk DNS-serveradresse. add prefixpolicy - Legger til en prefikspolicyoppføring. add route - Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt. add v6v4tunnel - Oppretter en punkt-til-punkt-tunnel med IPv6 i IPv4.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows 2000/XP - kommando Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh add helper
Installerer en hjelper-DLL.
netsh routing ip dnsproxy
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".
netsh interface ipv6 isatap show
Viser informasjon.
netsh routing ip set persistentroute
Endrer en fast statisk rute.
netsh ras aaaa set authentication
Angir godkjenningstilbyder.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add.htm

0.078

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

HDD aus 64-Bit-Rechner Daten auslesen mit 32-Bit XP?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer!

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /