netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Bruk: add dns [interface=] [address=] [[index=]] Parametere: Kode Verdi interface - Navnet på grensesnittet hvor DNS-serverne er lagt til. address - IPv6-adressen for DNS-serveren som legges til. index - Angir indeksen (innstilling) for den angitte DNS- serveradressen. Merknader: Legger til en ny IPv6-adresse for en DNS-server til den statisk konfigurerte listen. DNS-server vil bli lagt til slutten av listen som standard. Hvis en indeks er angitt, vil DNS-serveren bli lagt til i den posisjonen i listen, mens andre servere vil bli flyttet nedover. Eksempler: add dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - kommando Legger til en statisk DNS-serveradresse. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag show dns
Viser DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip nat add interface
Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angir om kringkastingsnavnel?sing skalWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til en statisk DNS-serveradresse. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.249
15600

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Desktop Symbol Positionen automatisch speichern lassen!

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Can I turn off Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

How to change the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Turn off Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

From Windows 10 Start, Run as Admin the two solutions!

 /

Can I show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /