NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add route ? Bruk: add route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi prefix - Prefiks for hvor det skal legges til en rute. interface - Grensesnittsnavn eller indeks. nexthop - Gateway-adresse, hvis prefiks ikke er on-link. siteprefixlength - Prefikslengde for hele området, hvis on-link. metric - Rutemetrikk. publish - En av følgende verdier: no: Annonseres ikke i ruteannonseringer (standard). age: Annonseres i ruteannonseringer med synkende levetider. yes: Annonseres i ruteannonseringer med uendrede levetider. validlifetime - Hvor lenge ruten er gyldig. Standard verdi er uendelig (infinite). preferredlifetime - Hvor lenge ruten er foretrukket. Standard verdi tilsvarer levetiden for gyldigheten til ruten. store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Legger til en rute for et angitt prefiks. Tidsverdier kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Når publish er angitt som no eller age, vil ruten bli slettet når den ikke er gyldig lenger. Når publish er angitt som age, vil ruteannonseringen angi rutens gyldighetstid før sletting. Når publish er angitt som yes, vil ruten aldri bli slettet, uavhengig av validlifetime-verdien, og hver ruteannonsering vil inneholde den angitte (samme) gyldighetstiden for ruten. Eksempel: add route 3ffe::/16 "Internett" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ROUTE

netsh interface ipv6 add route - Windows 2000/XP - kommando Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add routefilter
Legger til OSPF-rutefilter.
netsh lan
Endrer til konteksten "netsh lan".
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Viser om en datamaskin er registrert som en
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/route.htm
0.187
16334

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

Windows 10 search indexing service, customize, disable!

 /

Erstellen eines Screenshots mit Paint in Windows 10!

 /

Disable or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /

What are variables?

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

Systemkomponenten auslesen unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Was ist pagefile.sys?

 /