NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete address - Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt. delete destinationcache - Sletter målhurtigbufferen for IPv6. delete dns - Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. delete interface - Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken. delete neighbors - Sletter nabohurtigbufferen for IPv6. delete prefixpolicy - Sletter en prefikspolicyoppføring. delete route - Sletter en IPv6-rute.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete pool
Sletter alle intervaller fra det statiske IP-adresseutvalget.
netsh interface ip
Endrer til konteksten "netsh interface ip".
netsh routing ip ospf show neighbor
Viser OSPF-naboer.
netsh p2p group dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh set machine
Angir den gjeldende datamaskinen du vil bruke.
netsh routing ip autodhcp show
Viser informasjon.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete.htm
0.061

Aero?

 /

Ist die Desktop-Uhr auch eine, die für Windows 7, bzw. Windows 10 8.1 geeignet ist?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Unterschied Tastenkombination und Tastenkürzel?

 /

Search without subfolders in the File Explorer search!

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /