NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Bruk: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. address - IPv6-adresse som skal slettes. store - En av følgende verdier: active: Slettingen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast sletting (standard). Merknader: Endrer en IPv6-adresse på et angitt grensesnitt. Eksempel: delete address "Privat" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - kommando Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip relay dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.077

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /

Wo ist in Windows 10 der Start-Sound, Abmeldung, Anmeldung (aktivieren)?

 /

Percentage usage of every file and folder on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Downgrade Windows 10 zu Windows 7, oder 8.1, kann ich es deinstallieren?

 /