NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Bruk: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. address - IPv6-adresse som skal slettes. store - En av følgende verdier: active: Slettingen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast sletting (standard). Merknader: Endrer en IPv6-adresse på et angitt grensesnitt. Eksempel: delete address "Privat" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - kommando Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip relay dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.125

What is a file extension, file suffix?

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Was ist eine Internetplattform?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /