NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Bruk: delete dns [interface=] [[address=]|all] Parametere: Kode Verdi interface - Navnet på grensesnittet hvor DNS-serverne slettes. address - En av følgende verdier: : En spesifikk IPv6-adresse for DNS- serveren som slettes. all: Sletter alle konfigurerte IPv6-adresser for DNS- servere. Merknader: Sletter statisk konfigurerte IPv6-adresser for DNS-servere for et angitt grensesnitt. Eksempler: delete dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Lokal tilkobling" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - kommando Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angir informasjon om 6-til-4-grensesnittkonfigurasjon.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Sletter et filter for en godkjent punktserver.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping ip
Pinge alle IP-adresser for hvert kort.
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.062

Favoriten KOs für ein schnelles Beenden der Prozesse

 /

Arbeitsplatz auf dem Desktop in Windows 10 (Computer, Systemsteuerung, Netzwerk)!

 /

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

LED TV/Fernseher, LCD-Fernseher, oder Plasma?

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /