NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Bruk: delete dns [interface=] [[address=]|all] Parametere: Kode Verdi interface - Navnet på grensesnittet hvor DNS-serverne slettes. address - En av følgende verdier: : En spesifikk IPv6-adresse for DNS- serveren som slettes. all: Sletter alle konfigurerte IPv6-adresser for DNS- servere. Merknader: Sletter statisk konfigurerte IPv6-adresser for DNS-servere for et angitt grensesnitt. Eksempler: delete dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Lokal tilkobling" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - kommando Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angir informasjon om 6-til-4-grensesnittkonfigurasjon.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Sletter et filter for en godkjent punktserver.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping ip
Pinge alle IP-adresser for hvert kort.
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.155
17391

Why the PNG function in the Photo Resizer?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

What is a CPM model?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Thunderbird Konto löschen, entfernen, Einstellungen?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

What is Clear Type?

 /

Enter emoji using the touch keyboard (on-screen keyboard) on Windows 10/11!

 /