NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Bruk: delete neighbors [[interface=] [[address=]]] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. address - Naboadresse. Merknader: Tømmer nabohurtigbufferen. Hvis et grensesnitt er angitt, blir bare hurtigbufferen på det grensesnittet tømt. Hvis også en adresse er angitt, blir bare den nabohurtigbufferoppføringen slettet. Eksempel: delete neighbors "Privat"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - kommando Sletter nabohurtigbufferen for IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Sletter en grenselinje for multicast-omr?de fra et grensesnitt.
netsh interface ipv6 install
Installerer IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Viser informasjon.
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh firewall add
Legger til brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat set interface
Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.186

Can I customize Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

Wie kann ich das aktuelle WLAN Passwort herausfinden bei Windows-7 (Kennwort)?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /