NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Bruk: delete neighbors [[interface=] [[address=]]] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. address - Naboadresse. Merknader: Tømmer nabohurtigbufferen. Hvis et grensesnitt er angitt, blir bare hurtigbufferen på det grensesnittet tømt. Hvis også en adresse er angitt, blir bare den nabohurtigbufferoppføringen slettet. Eksempel: delete neighbors "Privat"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - kommando Sletter nabohurtigbufferen for IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Sletter en grenselinje for multicast-omr?de fra et grensesnitt.
netsh interface ipv6 install
Installerer IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Viser informasjon.
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh firewall add
Legger til brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip nat set interface
Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.046

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

What is a plotter?

 /

Windows-7 Internet Explorer 11/10/8 deinstallieren, kann man sowas überhaupt?

 /