netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Bruk: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. address - IPv6-adresse som skal endres. type - En av følgende verdier: unicast: Merker adressen som en unicast-adresse (standard). anycast: Merker adressen som en anycast-adresse. validlifetime - Hvor lenge adressen er gyldig. Standard verdi er uendelig (infinite). preferredlifetime - Hvor lenge adressen foretrekkes. Standard verdi er uendelig (infinite). store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer en IPv6-adresse på et angitt grensesnitt. Tidsverdier kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: set address "Privat" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - kommando Endrer adresseinformasjon for IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras show multilink
Viser flerkoblingstypene som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6".
netsh routing ip rip add peerfilter
Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser skystatistikk.
netsh diag ping
Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer adresseinformasjon for IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.187
16044

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, can I do?

 /

What is TMC in a car radio?

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Quick Launch in der Windows 8 / 8.1 Taskleiste aktivieren!

 /

Was sind Mausklickoptionen?

 /