NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Bruk: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]] [[metric=]] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. forwarding - Angir om pakker på dette grensesnittet kan videre- sendes til andre grensesnitt. Standard verdi er deaktivert (disabled). advertise - Angir om ruteannonseringer skal sendes på dette grensesnittet. Standard verdi er deaktivert (disabled). mtu - MTU for dette grensesnittet. Standard verdi er koblingens naturlige MTU. siteid - Soneidentifikator for områdeomfang. metric - Grensesnittsmetrikk, legges til rutemetrikk for alle ruter på grensesnittet. firewall - Angir om brannmurmodus skal brukes. siteprefixlength - Standard lengde for globalt prefiks for hele området. store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt. Eksempel: set interface "Privat" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set
Oppdaterer konfigurasjonsinnstillinger.
netsh routing ip autodhcp set interface
Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh ras
Endrer til konteksten "netsh ras".
netsh diag show test
Viser alle kategorier og utf?rer alle tester.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.14
17919

Can I customize the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Trim string in cpp?

 /

Über Eingabeaufforderung Hard-Links und Soft-Links unter Windows erstellen!

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /

How can i customize the Language on PayPal.com?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Take a Windows 11 screenshot!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, how to do?

 /

Auf den klassischen Windows Defender unter Windows 10 umstellen!

 /

Cumulative Update for Windows 11 or 10, what is it?

 /

Alternative zu RegDeleteTree!

 /