NETSH - Windows XP/2000

netsh interface ipv6 set teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Bruk: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[servername=]||default] [[refreshinterval=]|default] [[clientport=]|default] Parametere: Kode Verdi type - En av f°lgende verdier: disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten. client: Aktiver Teredo-klienten. enterpriseclient: Hopp over administrert nettverksgjennkjenning. servername - Navn eller IPv4-adresse til Teredo-serveren. refreshinterval - Klientoppdateringsintervall (i sekunder). clientport - Klientens UDP-port (velges ellers av systemet). Merknader: Angir Teredo-tjenesteparametere. Et "default"-argument til en parameter angir standardkonfigurasjonen som verdi. Eksempel: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - kommando Angir Teredo-tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add routefilter
Legger til OSPF-rutefilter.
netsh lan
Endrer til konteksten "netsh lan".
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Viser om en datamaskin er registrert som en
netsh interface ipv6 6to4
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir Teredo-tilstand. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.14
14577

Find settings for finger input on Windows 10!

 /

Forget the Font Name!

 /

Change user passwordáin Windows 10, via NET USER command?

 /

Show SSD, HD USB drives Windows 10, 8.1?

 /

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

Deinstallieren Sie Q-Dir von Surface Pro unter Windows 10!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Is Adobe Acrobat OEM a full version, which is better for PDFs?

 /

Where can I find documents on Windows?

 /

What is a blue screen?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Komplettes Windows-7 Systemabbild zur PC-Wiederherstellung erstellen, aber wie?

 /