NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface portproxy". / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show
Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient.
netsh routing ip nat
Endrer til konteksten "netsh routing ip nat".
netsh interface portproxy add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ipx netbios add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.046

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Die aktuellste Version von Windows 10 herunterladen, aber wo?

 /

OnlyStopWatch!

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Leave the folder size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /