NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Bruk: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv4-port det skal lyttes på. listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv4 , og kobles til med proxy via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows 2000/XP - kommando Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Legger til et foretrukket niv? for en ruteprotokoll.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6-til-4-rutingstilstanden.
netsh routing ip rip set interface
Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp peer".
netsh diag show adapter
Viser alle kortene.
netsh routing ip nat add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm
0.046

Laufwerks-Optimierung direkt in IsMyHdOK starten!

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Chrome-Lesezeichen exportieren und im Internet Explorer importieren, aber wie?

 /

Always confirm folder in Windows 10 Internet-Explorer before download file, how to?

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Unterschied zwischen Plotter und Drucker?

 /