NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Bruk: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv4-port det skal lyttes på. listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv4 , og kobles til med proxy via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows 2000/XP - kommando Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Legger til et foretrukket niv? for en ruteprotokoll.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6-til-4-rutingstilstanden.
netsh routing ip rip set interface
Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp peer".
netsh diag show adapter
Viser alle kortene.
netsh routing ip nat add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm

0.077

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Schnellansicht und Vorschau ändern Windows 10 (Schnellzugriff)!

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

HDD aus 64-Bit-Rechner Daten auslesen mit 32-Bit XP?

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /