NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v4tov6 ? Bruk: delete v4tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv4-port det skal lyttes på. listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv4 , og kobles til med proxy via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V4TOV6

netsh interface portproxy delete v4tov6 - Windows 2000/XP - kommando Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Legger til et foretrukket niv? for en ruteprotokoll.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6-til-4-rutingstilstanden.
netsh routing ip rip set interface
Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp peer".
netsh diag show adapter
Viser alle kortene.
netsh routing ip nat add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v4tov6.htm

0.062

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Can I displays the folder size information in Explorer-Views?

 /

Wie kann ich den Computernamen am Windows-7 Rechner ändern?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /