NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Bruk: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv6-port det skal lyttes på. listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv6 , og kobles til med proxy via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - kommando Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set interface
Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh ras
Endrer til konteksten "netsh ras".
netsh diag show test
Viser alle kategorier og utf?rer alle tester.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.093

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

HDMI-CEC?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

What is Plug and Play?

 /

Windows-10 Eingabeaufforderung, bzw. cmd.exe als Administrator starten!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Wie viele Level gibt es bei CityVille und wie viele XP-s muss man sammeln?

 /