NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Bruk: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv6-port det skal lyttes på. listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv6 , og kobles til med proxy via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - kommando Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set interface
Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh ras
Endrer til konteksten "netsh ras".
netsh diag show test
Viser alle kategorier og utf?rer alle tester.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.062

Erstelle Datei und Internet Explorer Tastaturkürzel für alle Windows OS!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Prevent USB devices from going into sleep mode?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Leave the folder size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /