NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface reset ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: reset all - Tilbakestiller konfigurasjon.

NETSH / INTERFACE / RESET

netsh interface reset - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, interface, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios
Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios".
netsh ras ip delete range
Sletter et intervall fra det statiske IP-adresseutvalget.
netsh interface ip add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ip ospf show protofilter
Viser informasjon om OSPF-protokollfilter.
netsh p2p group gping
Kontrollerer tilkoblingen til den eksterne gruppens port.
netsh show
Viser informasjon.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/reset.htm
0.077

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Wie kann ich AHDI Free in meine Landessprache übersetzen?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Auto login windows 10 without password?

 /

Finden Sie den Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10!

 /