NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show credentials - Viser godkjenningene som brukes til å koble til et grensesnitt. show interface - Viser grensesnitt.

NETSH / INTERFACE / SHOW

netsh interface show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, interface, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip delete filter
Sletter et filter fra et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 isatap
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap".
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Viser informasjon om ruter-oppdagelse.
netsh ras aaaa delete authserver
Sletter en RADIUS-server.
netsh firewall add allowedprogram
Legger til konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/show.htm
0.108

Drucken - Laufwerke, Verzeichnisse , Dateien in der Console!

 /

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

HDMI-CEC?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /