netsh lan export profile - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » export » profile

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan export profile ? Bruk: export profile [folder=] [ [interface=] ] Parametere: folder - Navnet på mappen der XML-profilfilene vil bli lagret interface - Navnet på grensesnittet som har denne profilen konfigurert Obs! Denne kommandoen lagrer de valgte profilene til XML-filer med navn som "Grensesnittnavn.XML". Parametergrensesnittet er valgfritt. Mappenavnet er obligatorisk. Det må angi en eksisterende mappe som er tilgjengelig fra den lokale datamaskinen. Den kan være en absolutt bane eller en relativ bane til gjeldende arbeidsmappe. I tillegg referer "." til den gjeldende arbeidsmappen og ".." til den overordnede mappen til gjeldende arbeidsmappe. Mappenavnet kan ikke være en UNC-bane. Hvis grensesnittnavnet er gitt, vil profilen på det gitte grensesnittet bli lagret som "Grensesnittnavn.xml". Ellers vil alle profiler bli eksportert. Eksempler: export profile folder=. interface="Lokalnettilkobling" export profile folder=c:\lan\profiler

NETSH / LAN / EXPORT / PROFILE

netsh lan export profile - Windows 2000/XP - kommando Eksporterer angitte profiler til XML-filer. / Windows 2000/XP
netsh, lan, export, profile, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6".
netsh routing ip rip add peerfilter
Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser skystatistikk.
netsh diag ping
Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort.
netsh routing ip igmp set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 show interface
Viser grensesnittsparametere.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Eksporterer angitte profiler til XML-filer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/lan/export/profile.htm
0.14
15461

Clipboard access confirmation Internet Explorer, turn off?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Windows-Eingabeaufforderung breiter machen?

 /

Höherer Akkuverbrauch seit Windows 7, was kann ich machen?

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

How to remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Schwächen beim PC / Notebook nach Kauf aufdecken!

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /