NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. group - Endrer til konteksten "netsh p2p group". help - Viser en liste over kommandoer. idmgr - Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr". pnrp - Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp". Følgende underkontekster er tilgjengelige: group idmgr pnrp Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Angir preferanseniv?et for den angitte protokollen.
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.14
12342

How can I change, set and remove the password under Windows 11?

 /

Ich will nicht mehr den Touch Monitor auf Multi Touch Funktionalität testen!

 /

Restart programs from the Windows taskbar!

 /

Example how to paste a signature to WordPad via key shortcut!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, can I?

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Show folder structure in alphabetical order and print?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

What is GDI Plus?

 /

How to create a Diagonal Text in Word!

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

What is the difference between WLAN and WiFi?

 /