NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. group - Endrer til konteksten "netsh p2p group". help - Viser en liste over kommandoer. idmgr - Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr". pnrp - Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp". Følgende underkontekster er tilgjengelige: group idmgr pnrp Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P

netsh p2p - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Angir preferanseniv?et for den angitte protokollen.
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p.htm
0.155

Die Systemkonfiguration Tools in Windows starten (10, 8.1 u 7)!

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10 verwenden?

 /

Die Windows Explorer Datei-Gruppierung in Q-Dir deaktivieren!

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

IMG Datei öffnen, womit kann man das (ISO)?

 /