NETSH - Windows XP/2000

netsh p2p dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / DUMP

netsh p2p dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modifiserer parametere for PNRP-fr?serverkonfigurasjon.
netsh diag connect ieproxy
Koble til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/dump.htm
0.155
12181

Always confirm folder in Windows 10 Internet-Explorer before download file, how to?

 /

Free form Screenshot and edit in MS Paint on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

Deleting / removing text formatting in MS Office Word, ... etc!

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)?

 /

Windows 10/11 start famous fax and scan feature!

 /

Why does Quad Explorer for MS OS need to be updated so often?

 /

Can I continue to use my IE favorites on Windows 11?

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Unfortunately, Don't Sleep hangs on Windows 10 and 11 after a while!

 /

How can I see the Windows command line history in the cmd.exe?

 /