netsh p2p group - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. db - Endrer til konteksten "netsh p2p group db". dump - Viser et konfigurasjonsskript. gping - Kontrollerer tilkoblingen til den eksterne gruppens port. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Løser en deltaker i gruppen og viser dens adresser. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: db Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p group". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping ip
Pinge alle IP-adresser for hvert kort.
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 show routes
Viser rutetabelloppf?ringer.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh p2p group". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.125
14101

Die Stoppuhr stoppt den Countdown bei Mausklick, warum?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Permanently turn off Windows 10 Defender!

 /

Dateien von Festplatte öffnen sich nicht sofort?

 /

Windows-10 Eingabeaufforderung, bzw. cmd.exe als Administrator starten!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 10 taskbar!

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /