NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p group db". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen.
netsh diag show gateway
Viser standard gatewayservere for hvert kort.
netsh routing ip nat add portmapping
Legger til en protokollporttilordning p? NAT-grensesnittet.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras ip set negotiation
Angir om det forhandles om IP for klient-RAS-tilkoblinger.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.061

Wie kann man das Programm schneller zu Tray minimieren?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Suche eine Verzeichnis Ausdruck Progy für mein Windows XP?

 /

Die Eingabeaufforderung cmd.exe erhält nicht alle Befehle zum Einfügen!

 /

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Can I change drive letter name in windows 10, how to?

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /