NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p group db". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen.
netsh diag show gateway
Viser standard gatewayservere for hvert kort.
netsh routing ip nat add portmapping
Legger til en protokollporttilordning p? NAT-grensesnittet.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras ip set negotiation
Angir om det forhandles om IP for klient-RAS-tilkoblinger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p group db". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.14
14783

Wie bekomme ich Buchstaben mit Akzentzeichen / Akzenten in Microsoft Word?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

How can I ignore the file extensions in the file search?

 /

Difference between check boxes and Combo boxes?

 /

Which pointer should I use as an extended mouse pointer?

 /

The analog desktop clock no longer starts with Windows 10?

 /

Stop Uhr, auch bekannt als Stop Watch Englisch!

 /

Schritt für Schritt Installation MS Windows Server 2019, 2016! 

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Print from Windows Explorer, but how to?

 /