NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p group db". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen.
netsh diag show gateway
Viser standard gatewayservere for hvert kort.
netsh routing ip nat add portmapping
Legger til en protokollporttilordning p? NAT-grensesnittet.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras ip set negotiation
Angir om det forhandles om IP for klient-RAS-tilkoblinger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm

0.109

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Desktop Uhr für den Ostern Desktop-Hintergrund!

 /