NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group » db

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group db ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / GROUP / DB

netsh p2p group db - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p group db". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, db, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer enumerate
Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen.
netsh diag show gateway
Viser standard gatewayservere for hvert kort.
netsh routing ip nat add portmapping
Legger til en protokollporttilordning p? NAT-grensesnittet.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras ip set negotiation
Angir om det forhandles om IP for klient-RAS-tilkoblinger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p group db". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group/db.htm
0.171
14783

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay

 /

Direct X in Windows 10 ausfindig machen!

 /

Printer management, printer server, driver, connections Printers under Windows 10!

 /

Zwangsabschaltung vom Computer einleiten, aber wie?

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

Can I find the Windows 8.1 fonts and the fonts directory?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Wenn sich die Maus Geschwindigkeit immer wieder ändert!

 /

No WIA and Twain after Windows 10 Update in Scan to PDF, why!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Timer Blockierung aufheben + Bitte Schlafen Modus?

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /