NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete group - Sletter grupper fra identiteter. delete identity - Sletter identiteter.

NETSH / P2P / IDMGR / DELETE

netsh p2p idmgr delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter identiteter og grupper. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ipx sap
Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap".
netsh ras show activeservers
Lytter etter RAS-serverkunngj?ringer.
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr/delete.htm
0.046

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Test erneut ausführen, Problem bei der Leistunsgindex Befehlszeile?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /