NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / DUMP

netsh p2p pnrp cloud dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angir om kringkastingsnavnel?sing skal
netsh interface ip delete dns
Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Legger til DHCP-servere i den globale listen over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr".
netsh winsock show
Viser informasjon.







Windows-10





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?




HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/dump.htm
0.155

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows desktop with low CPU load!

 /

Where is the night mode in Windows 10 please?

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /