NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / DUMP

netsh p2p pnrp cloud dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Angir om kringkastingsnavnel?sing skal
netsh interface ip delete dns
Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Legger til DHCP-servere i den globale listen over DHCP-servere.
netsh p2p idmgr
Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr".
netsh winsock show
Viser informasjon.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/dump.htm
0.077

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Speichern der Scans als JPEG-Dateien in WinScan2PDF, aber wie?

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Was sind Aufwärts,- oder Abwärtstasten Tasten unter Windows?

 /

Ist mein Windows 10 aktiviert, wo kann ich es sehen?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Mauszeiger ist ständig weg unter Windows, warum?

 /

WinPing für komfortables Pingen unter Windows 10, 8.1, 7   .

 /