NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Usage: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametere: mode - Modus for skyen. cloud - Skyen det skal angis modus for. Merknader: Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon. Verdien mode kan være én av følgende: RO (kun løsning), Auto, default Eksempler: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - kommando Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Angir preferanseniv?et for den angitte protokollen.
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.
netsh firewall reset
Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.155

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Diese Webseite enthält Zeichen aus erweiterten Zeichensätzen?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /

Set the directory permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), can I?

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and directorys (open, find, start)?

 /