NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » synchronize » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ? Bruk: synchronize host [host=] [cloud=] Parametere: host - Verten det skal synkroniseres med. cloud - Skyen som skal synkroniseres. Merknader: Synkroniserer en sky med en spesifisert vert. Eksempler: synchronize host host1 Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / HOST

netsh p2p pnrp cloud synchronize host - Windows 2000/XP - kommando Synkroniserer en sky med en angitt vert. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add route
Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.
netsh routing ip rip show interface
Viser RIP-konfigurasjonen for angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show ieproxy
Viser navn og portnummer for Internet Explorer-serveren.
netsh routing ip nat delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/host.htm
0.078

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Kann ich in Windows-XP einen Kommentar zu den Dateien hinzufügen?

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

t-online.de TDSL bei Windows-7 einrichten, kann man das?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Was sind die Speicheroptionen im benutzerdefinierten Text?

 /

Folder vs. Folder and Compare all?

 /