NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger pnrp-noder. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Endrer generelle globale konfigurasjonsparametere.
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilterinformasjon.
netsh ras add
Legger elementer til i en tabell.
netsh firewall set notifications
Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh lan add profile
Legger til en LAN-profil til angitt grensesnitt p? maskinen.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.171

Wie kann ich das DirectX-Diagnoseprogramm in Windows 8 (8.1, 10) 64/32 bit starten (Version, finden, öffnen)?

 /

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Festplatte startet nicht, Klickgeräusche sind zu hören?

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

Was ist ein Bootmanager?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /