NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger pnrp-noder. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Endrer generelle globale konfigurasjonsparametere.
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilterinformasjon.
netsh ras add
Legger elementer til i en tabell.
netsh firewall set notifications
Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh lan add profile
Legger til en LAN-profil til angitt grensesnitt p? maskinen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.187
17390

What is the Windows serial number (10, 8.1, ...)?

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

Suche nach einem Sperrbildschirm-Verhinderer ist nicht notwendig!

 /

Data transfer rates for DDR, DDR2, DDR3 and DDR4, how fast?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Watch video files directly in the Quad Explorer even under Windows 10!

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Permanently delete files from system default setting!

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Windows 10/8.1: Can I turn off or remove the lock screen  (faster login)?

 /

Can I show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /