NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger pnrp-noder. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS

netsh p2p pnrp diagnostics - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set global
Endrer generelle globale konfigurasjonsparametere.
netsh routing ip show filter
Viser pakkefilterinformasjon.
netsh ras add
Legger elementer til i en tabell.
netsh firewall set notifications
Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh lan add profile
Legger til en LAN-profil til angitt grensesnitt p? maskinen.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics.htm
0.061

Externe Laufwerke werden unter Windows 10 nicht angezeigt?

 /

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

Wie kann ich meinen Beziehungsstatus auf Facebook.de verändern?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /