netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping » host

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ? Bruk: ping host [host=]{ | } [[cloud=]] Parametere: cloud - Skyen for vertspingen. Merknader: Pinger en node ved å spesifisere en adresse eller et vertsnavn Eksempler: ping host myhost Global_

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING / HOST

netsh p2p pnrp diagnostics ping host - Windows 2000/XP - kommando Pinger en node basert p? adresse. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, host, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ipx sap
Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap".
netsh ras show activeservers
Lytter etter RAS-serverkunngj?ringer.
netsh interface ip show tcpconn
Viser TCP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Viser oppstartsprogramkonfigurasjon/-status for sky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pinger en node basert p? adresse. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping/host.htm
0.124
16444

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Kann ich die Windows Server 2008 Testversion downloaden?

 /

Alle Druckaufträge in Windows 10 abbrechen über Druckdienst, aber wie?

 /

Restore the location of the default profile directory on Windows 10!

 /

7Zip kein Kontextmenü unter Windows 7, 8, 8.1, 10 (deutsch)?

 /

Alle Druckaufträge in Windows 10 abbrechen über Druckdienst, aber wie?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

How can I change the date and time display format in desktop clock?

 /

Prevent (turn off) shutdown in Windows-7?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /