NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til oppføringer. delete - Sletter oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. enumerate - Nummererer et nodenavn i den spesifiserte skyen. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Løser et nodenavn. show - Viser informasjon. traceroute - Løser et nodenavn med banesporing. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp peer". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh bridge show adapter
Viser kortene konfigurert som en enkel bro.
netsh routing ip dnsproxy show global
Vis DNS-proxy-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 set interface
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.
netsh routing ip show interface
Viser grensesnittinformasjon.
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp peer". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.187
15146

Save as PDF document in Quad Explorer under Windows 10!

 /

What is a read-only file?

 /

Defragmentierung und Konsolidierung, was ist das, Unterschied defragmentieren / konsolidieren?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Wie kann ich zurück zu extra große Miniaturansicht in Windows 8 / 10?

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

Dateiversionsverlauf unter Windows 11 verwenden!

 /

Bei zwei Monitoren, springt der Zeiger auf der rechten Seite um 6-7 Zentimeter nach links!

 /

Digital Desktop Clock for Windows 11, 10, ... and MS Server with various settings!

 /

Bei Eigene Dateien den Pfad ändern in Windows-7, kann man sowas überhaupt?

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Can I use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /