NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.046

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

After Windows 10 Auto Update problems with FireFox browser, why!

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Ohne Timer die Desktop Symbole verstecken und einblenden!

 /

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /

Open Windows 8.1/8 files with desktop programs and not with Metro APPs!

 /