NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.077

Aktivieren, oder deaktivieren Sie sichere Anmeldung mit Strg + Alt + Entf in Windows 10!

 /

Markierung des Ordner aus der Listenansicht aktivieren, deaktivieren!

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

Die Systemkonfiguration Tools in Windows starten (10, 8.1 u 7)!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /