NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / DUMP

netsh p2p pnrp peer dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/dump.htm
0.061

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Probleme beim Kopieren und Verschieben mit TeraCopy, sowie bei Drag und Drop?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Wie kann ich den Windows 7 Product Key überprüfen, ohne Windows-7 zu installieren?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /