NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighet [init-score =] start-score [port =] port [timeout =] tidsavbrudd [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Gir en IP-adresse eller navnet til en RADIUS-server som kan motta godkjenningsforespørsler. name DNS-navnet eller IP-adressen til en RADIUS-server secret Den delte hemmeligheten init-score Innledende score (serverprioritet) port Angir porten som godkjenningsforespørsler skal sendes på. timeout Tidsavbruddsperioden før RADIUS-serveren merkes som utilgjengelig (sekunder) signature hvorvidt digitale signaturer skal brukes

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER

netsh ras aaaa add authserver - Windows 2000/XP - kommando Legger til en RADIUS godkjenningsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add virtif
Legger til virtuelt grensesnitt.
netsh lan add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ipx sap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras show tracing
Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en RADIUS godkjenningsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.187
15949

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10/11, can I resolve this?

 /

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /

Linke und rechte Pfeiltaste zum Auswählen / Abwählen des Bildes in der Listenansicht!

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

Hängende Windows Programme schließen und terminieren!

 /

Use autocomplete in the command prompt and PowerShell!

 /

How can i open the DVD, BluRay or CD drive in Windows 10 (eject problem)?

 /

How do I sort the order for the Copy Paste menu?

 /

Several programs start with a keyboard shortcut!

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /