netsh » ras » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: add authtype - Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om. add link - Legger til listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om add multilink - Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om add registeredserver - Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- server i Active Directory på angitt domene.

NETSH / RAS / ADD


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy show global
Vis DNS-proxy-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 set interface
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.
netsh routing ip show interface
Viser grensesnittinformasjon.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQLegger elementer til i en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/add.htm
0.061
12001

Die Numerische Dateisortierung unter Windows 10/11 über Gruppenrichtlinien!

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, can I?

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

In Windows 10 / 11, the files are opened with the wrong program, why this?

Excel, Word and Office in the Start menu?

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?(0)